Küpsiste kasutamine

Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid, mis võimaldab Boschil koguda anonüümseid statistilisi andmeid veebisaidi täiustamiseks. Eira seda sõnumit, kui oled nõus ja soovid jätkata. Klõpsa allolevatel linkidel, kui soovid lugeda lisateavet kasutatavate küpsiste ja selle kohta, kuidas küpsiste sätteid muuta.

  

Boschi juriidiline teatis

© Autoriõigus

Kõik õigused on kaitstud. Tekstid, kujutised, graafika, audio, animatsioonid, videod ja sündmused Boschi veebilehtedel on kaitstud autoriõiguse ja muude seadustega. Sisu ei ole lubatud kopeerida, avaldada, muuta, et anda juurdepääs kolmandatele isikutele ärilistel eesmärkidel kasutamiseks. Mõnede Boschi veebilehtede sisu sisaldab ka kujutisi, mis on kaitstud kolmandate isikute autoriõigusega.

Kaubamärgid ja litsentsiõigused

Välja arvatud juhul, kui on öeldud teisiti, on kõik kaubamärgid veebilehel registreeritud kaubamärgid. Eelkõige kehtib see Boschi brändide, nimesiltide, ettevõtte logode ja embleemide kohta. Meie veebilehtedel kasutatavad kaubamärgid ja disainielemendid kuuluvad Robert Bosch GmbH, Germany'le.

Intellektuaalomandi õigused Boschi veebilehtedel, sealhulgas patendid, kaubamärgid ja autoriõigus, on kaitstud. Veebileht ei anna ühtegi litsentsi, et kasutada intellektuaalomandi õiguseid, mis kuuluvad Bosch Group'ile (Bosch) või kolmandatele isikutele.

Loobumisklausel

Veebileht on kujundatud väga hoolikalt. Küll aga ei ole võimalik tagada, et veebilehel toodud informatsioon on õige. Me ei vastuta kahjude eest, mis tekivad otseselt või kaudselt veebilehe kasutamise tulemusena, välja arvatud juhul, kui selle kahju on põhjustanud Boschi tahtlik või raske hooletus.

Kohtuväline vaidluste lahendamine tarbijatele, kes on EL-i elanikud

Tarbijana võib teil sõltuvalt oma elukohariigist olla erinevaid võimalusi seoses vaidlusega, mida teil ei ole õnnestunud lahendada otse Boschiga, sealhulgas võimalus võtta ühendust kohaliku alternatiivse vaidluste lahendamise organiga.

Mis on vaidluste kohtuväline lahendamine (alternative dispute resolution – ADR)?

ADR on menetlus piiriüleste vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks seoses lepinguliste kohustustega, mis tekivad ostulepingutest või teenuselepingutest, mis on sõlmitud EL-is asutatud ettevõtte ja EL-i elanikust tarbija vahel, alternatiivse vaidluste lahendamise organi sekkumise abil, mis pakub välja või kehtestab lahenduse pooltele või koos pooltega, eesmärgiga lihtsustada heas usus tehtud otsust.

Alternatiivne vaidluste lahendamise kogu ei ole kohus, vaid neutraalne osapool (näiteks tarbijakaitse ombudsman või kaebuste läbivaatamise komisjon), mida Bosch kasutab vaidluste lahendamiseks juhtudel, kus tarbija algatab vaidluste kohtuvälise lahendamise. Menetlus on kulutõhus, lihtne ja kiire, mis tähendab, et see on kasulik tarbija ja ettevõtte jaoks, kes mõlemad saavad vältida suuri õigusabikulusid ning pikka kohtumenetlust.

Kuidas algatada vaidluste kohtuväline lahendamine?

Võtke ühendust oma allnimetatud kohaliku vaidluste lahendamise koguga seoses oma nõudega Boschi vastu. Vaidluste lahendamise kogu saab anda teile üksikasjalikumat informatsiooni oma menetluste kohta ning vastata küsimustele, mis teil menetluse kohta on.

EESTI:

Eestis saab tarbija esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile:

Tarbijakaitseamet, Tarbijavaidluste komisjon
Aadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn, Eesti
Tel.: +372 6 201 707
e-post: info@tarbijakaitseamet.ee
https://takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/avaldused

* Alternatiivne vaidluste lahendamise kogu on lisatud riiklikku heakskiidetud vaidluste lahendamise kogude nimekirja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2013/11/EL, 21. mai 2013, tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, http://ec.europa.eu/Consumers /ODR/ .

Klikkige siin , et saada juurdepääs Euroopa Komisjoni veebilehele vaidluste lahendamise kohta internetis.