Küpsiste kasutamine

Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid, mis võimaldab Boschil koguda anonüümseid statistilisi andmeid veebisaidi täiustamiseks. Eira seda sõnumit, kui oled nõus ja soovid jätkata. Klõpsa allolevatel linkidel, kui soovid lugeda lisateavet kasutatavate küpsiste ja selle kohta, kuidas küpsiste sätteid muuta.

  

Andmete kaitse eeskiri

BSH Home Appliances AB [ettevõtte nimi], Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn („Meie“ käesoleva teate tähenduses) kui veebilehe http://www.bsh-group.com/ee haldajad („BSH“) , oleme BSH teabeteenuste kasutajate („teie“) isikuandmete haldamise eest vastutav organ .
Suhtume teie isikuandmete kaitsesse täie tõsidusega. Oleme astunud tehnilisi ja korralduslikke samme, et tagada andmekaitse-eeskirjade järgimine nii meie endi kui ka meie teenusepakkujate poolt.
Vastavalt kehtivatele andmekaitse-eeskirjadele oleme allpool esitanud teabe BSH teenuste kasutamisel kogutavate andmete tüübi, ulatuse ja otstarbe, töötlemise ja kasutamise kohta.

Me uuendame hetkel andmekaitse üldmääruse GDPR raames oma privaatsuseeskirju. Et kasutada oma õiguseid vastavalt GDPR-le, palun täitke järgnev ankeet . Muude andmekaitsega seotud küsimuste puhul võtke ühendust: dataprotection-EE@bshg.com

Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes teave, mille alusel on võimalik välja selgitada teie isik. Seda tüüpi teave võib olla näiteks teie nimi, postiaadress, e-posti aadress või telefoninumber. Küpsiste kasutamisega (osa 1), mis ei ole otseselt seotud teie identiteediga, on võimalik koguda teavet näiteks teie harjumuste kohta BSH teenuste kasutamisel, kuid hankida ka isikuandmeid. Niisugust kasutajapoolsel tuvastamisel põhinevat teavet kogutakse, salvestatakse ja hinnatakse seega individuaalselt. Mittepersonaalsed andmed on teave, mida kogutakse vaid rühmaviisiliselt, st see koondatakse suurematesse, mittekohandatavasse üksustesse, millest tehakse kokkuvõte, saadud teave kogutakse ja seda hinnatakse.

Viited muudele veebilehtedele

Teabeteenuses leidub viiteid ka teistele veebilehtedele. Meil puudub võimalus mõjutada nende veebilehtede haldajate tegevuse vastavust või mittevastavust andmekaitse-eeskirjadele.

Õigus teabele ning andmete parandamisele, kustutamisele ja blokeerimisele

Palun pöörduge andmekaitset või oma isikuandmete parandamist, blokeerimist või kustutamist
puudutavates küsimustes otse veebilehe õigusalases teabes märgitud kontaktisikute poole.

Käesoleva andmekaitseteabe muudatused

Vajadusel käesolevat andmekaitseteadet muudetakse, et see vastaks võimalikele andmekaitse seisukohalt olulistele muudatustele meie teenustes, nt uute teenuste turule toomise korral seadustele vastavuse tagamiseks.

Kontakt

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, saatke meile e-kiri järgmisel aadressil: BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com.

Küpsised

Nagu paljud teisedki veebilehed, kasutame ka meie küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server teie arvuti kõvakettale saadab. Niiviisi saame automaatselt teatud teavet, näiteks IP-aadressi, kasutatava veebilehitseja, teie arvuti operatsioonisüsteemi ja teie internetiühenduse kohta.
Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks või teie arvutisse viiruste saatmiseks. Küpsistes leiduva teabega lihtsustame navigeerimist ja muudame oma veebilehtede korrektse kuvamise lihtsamaks.
Mitte mingil juhul ei jagata ilma teie loata kogutavat teavet kolmandatele pooltele.
Loomulikult saate meie veebilehte alati ka küpsisteta vaadata. Veebilehitsejad lubavad alati vaikimisi küpsiseid. Saate selle igal ajal oma veebilehitseja seadistustest välja lülitada. Seadistuste muutmise kohta saate lähemat teavet oma veebilehitseja abifunktsioonist. Pidage meeles, et teatud meie veebilehe funktsioonid ei pruugi välja lülitatud küpsistega töötada.

Meie teenindus

Suurepärane teenindus nii enne kui ka pärast ostu.

+372 6007 877

careline-EE@bshg.com

Miks valida Bosch?

Avastage kvaliteet, täiuslikkus ja töökindlus.

Leidke edasimüüja

Otsige enda lähedal asuvaid edasimüüjaid.